,,Miłość braterska”
Bez kategorii / 25 marca 2019

 „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.” -                                                                                                                                                                                   ...

Jedność
Bez kategorii / 28 lutego 2019

,,Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!"                                                                                                                         1 Piotra 2: 17 Świat ze swą cudowną różnorodnością jest dziełem Boga Stwórcy, którego plany objawiają się w nakazie wydanym pierwszym ludziom; „Po czym Bóg im błogos...

Wierność
Bez kategorii / 31 stycznia 2019

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” - Mateusza 24:13   Wierność, która w sposób szczególny charakteryzuje Boga, jest często łączona z Jego ojcowską dobrocią względem narodu. To dwa uzupełniające się wzajemnie atrybuty wskazują na to, że przymierze jest darem darmo danym przez Boga i że jest równocześnie związkiem, którego trwałość ma być próbowana przez całe wieki. „Wierność Twoja [trwa...

Błogosławieni, którzy płaczą!
Bez kategorii / 31 grudnia 2018

Smutek W przeciwieństwie do radości, smutek jest przykrym owocem, który ujawnia się na zewnątrz. Przyczyny smutku mogą być różne: jakieś doświadczenie wskazujące na to, że Bóg ukrył swoje oblicze, „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” - Psalm 13:2 małżonka sprawująca zawód swoją przewrotnością, „Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana ser...

Zbawienie
Bez kategorii / 25 listopada 2018

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” - 1 Tymoteusza 2:3,4   Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni.(1 Tym 4: 1-10) Dlatego właśnie posłał swego Syna, jako Zbawiciela, aby zbawić grzeszników, w tedy objawiła się łaska i miłość Boga(1 J, 4: 14;Mat 1: 21) . „Nauka to zasługująca na wiarę i godna...