Zanurzenie w imię Jeszu
Luty / 11 lutego 2017

Zanurzenie w imię Jeszu   NIE BYŁO żadnej wątpliwości, co do tego, co Jeszu miał na myśli, gdy swoim naśladowcom kazał „zanurzać”. Pierwszym człowiekiem upoważnionym do zanurzenia wodzie był Jan Zanurzyciel. Niektórzy apostołowie byli poprzednio uczniami tegoż Jana i dlatego przeszli u niego zanurzenie wodzie. Jan również zanurzył Jeszu Pomazańca. Czy dokonywał zanurzenie przez pokropienie wodą? Sprawozd...

Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”
Luty / 5 lutego 2017

Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”   PRZEBYWAJĄC na ziemi, Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”. Jego „owcami” byli ci, którzy słuchali jego głosu i podążali za nim. Oświadczył, że poświęca za nich swe życie (Jana 10:1-15). Tym samym Pomazaniec Jeszu swoich naśladowców zebranych przyrównał do owiec w trzodzie. W Ewangelii według Łukasza 12: 32 przytoczone ...

Imię Chrystusa w Indiach.
Styczeń / 30 stycznia 2017

Imię Chrystusa w Indiach.   Dzieje Apostolskie 4: 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. W niektórych rejonach świata nadal wzywa się imię Pana w prawidłowym brzmieniu Jeszu. To jest kolejny dowód na to, że Jeszu jest prawidłowym imieniem naszego Pana Prawdziwe imię w formie Yesu przetrwało, w północnych Indiach, ludzie ucze...

Prorocy
Styczeń / 27 stycznia 2017

Prorocy. „Przyjęliście Słowo Boże (...) nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa”. — 1 Tes. 2:13. Bliższe zapoznanie się ze stanem faktycznym ukazuje, że zapiski biblijne nawiązują do ludzi, którzy naprawdę żyli, i do miejsc, które naprawdę istnieją. Określają one także czas ważniejszych wydarzeń i wymieniają imiona władców wó...

Pan nasz Jeszu Pośrednik Nowego Przymierza.
Styczeń / 19 stycznia 2017

Dzieje Apostolskie 5: 27 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: 28 «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? 29 «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. 30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jeszu, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 B...