Dedykuje Bogu Prawdy
Grudzień / 18 grudnia 2016

Bez względu na to, kim on był, wszyscy musimy przyznać słuszność pisarzowi, który dwadzieścia wieków temu oświadczył: ,,Boga nikt nigdy nie widział,,Jana 1: 18 Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony (jedynak) Syn, który jest w łonie Ojca, On (Go) objawił. Przekład /interlinearny/. Boga nikt nigdy nie widział, a jednak ten człowiek wierzył w Boga. Dlaczego wierzył i dlaczego mógł wierzyć? Z powyższej wypowiedzi wynika, że Bóg jest dla człowieka niewidzialny. Czego to dowodzi? Człowiek, który twierdzi, że wierzy w tylko w to co widzi (lub mniema, że widzi), uważa, iż sama niewidzialność Boga oznacza, że Bóg nie istnieje. Takie rozumowanie posiadali rzymscy czy greccy bałwochwalcy I wieku nasze ery. Ci Rzymianie i Grecy wielbili licznych bogów oddając tym mitycznym bóstwom względną część za pośrednictwem bożków wyrabianych z różnych materiałów. Gdy się pojawili wyznawcy tak zwanej ''sekty Nazarejczyków'', (Dz Ap 24:5) którzy wielbili Boga Ojca, Stwórcę Nieba i Ziemi bez korzystania z uczynionych przez człowieka bożków lub świątyń, wówczas rzymscy i greccy bałwochwalcy nazywali ich ateistami, bezbożnikami. Nie mogący zobaczyć Boga tej ''sekty Nazarejczyków'' bałwochwalcy nie mogli uwierzyć, że On naprawdę istnieje i że ta ''sekta'' ma Boga żywego. Rozpowszechniony wśród Rzymian i Greków kult mitycznych bóstw dawno przeminął, a piękne...